www.komfortpartners.com > Дейности > Производство

Производство

Високо квалифицираната работна ръка и машините, които са последно поколение, са основен фактор при производството на конструкции във всички отрасли на фирмата, в чийто състав са включени отделни звена по производство на алуминиева дограма, окачени фасади, вътрешни и външни парапети и щори. Фирмата разполага със сертифицирани по клас заварчици за производство на метални конструкции. Опита ни показва, че разделянето на производството по видове води до повишаване бързината и качеството на производствения процес, което е рефлектиращо върху крайния продукт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 www.komfortpartners.com Follow us on Facebook