Проект и главна цел:

Договор № BG-RRP-3.005-1189-C01. "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия".

Бенефициент: КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД.

Обща стойност: 20 000лв., от които 20 000.00 лв. европейско и 0.00лв. национално съфинансиране.

Начало: 02.06.2023 г. Край: 02.06.2024 г.
 Проект и главна цел:

Договор № BG16RFOP002-6.002-0661-C01. "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност".

Бенефициент: КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД.

Обща стойност: 217 000лв., от които 108 500.00 лв. европейско и 0.00лв. национално съфинансиране.

Начало: 16.09.2022 г. Край: 16.07.2023 г.
 Проект и главна цел:

Договор № BG16RFOP002-2.077-0758-C01. "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.".

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД.

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 03.02.2021 г. Край: 03.05.2021 г.
 
На 06.03.2017 г. е сключен Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.002-0017-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП", процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП",

Проект: „ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД".
Основната цел на проект "ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД" е: във фирмата да се извърши ре-сертифициране на вече въведен международно признат стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008, както и да се внедри и да се сертифицира по ISO 14001:2015 за управление на околната среда, да се въведе в работния процес на фирмата ERP система с включен модул за управление на отпадъци и да се достави хардуерно оборудване за нормалното функциониране на отделните модули на ERP системата.

Дейности по проекта: провеждане на процедури за избор на изпълнители за въвеждане и сертифициране в съответствие с ISO 14001:2015, ре-сертифициране на ISO 9001:2008, разработване на ERP система с включен модул за управление на отпадъци и доставка на хардуерно оборудване за нормалното функциониране на отделните модули на ERP системата.

Бюджет на проекта: обща стойност 440,040.00 лева от които 308 028.00 лева безвъзмездна финансова помощ (от които: 261 823.80 лева финансирани със средства от ЕС; 46 204.20 лева финансирани със средства от националния бюджет), съставляваща 70% от общо допустимите разходи и 132 012.00 лева собствено финансиране, съставляващо 30% от общо допустимите разходи.

Срок на изпълнение на проекта: 18 месеца.

 
Фирмен профил
Фирма Комфорт Партнерс ООД е специализирана в проектиране, производство, доставка и монтаж на алуминиева дограма,окачени фасади, метални конструкции, външни и вътрешни парапети, щори, стоително-монтажни работи.
 
Избран проект
© 2024 www.komfortpartners.com Follow us on Facebook