Метличина

Жилищна сграда "Метличина", гр. София

Използвани системи: AWS/ADS 70 HD и SI 82

Стъкло: 4S EVO/Plani Clear/Planitherm XN

 

 

 

© 2024 www.komfortpartners.com Follow us on Facebook